โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย เทศบาล/ อบต. ความถี่ 420.200MHz ให้ใช้ความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ของหน่วยงาน อปท เทศบาล อบต. เพื่อให้ใช้งานกับความถี่ใหม่ได้

ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด

✅✅✅เรามีข้อแนะนำหรือแนวทางในการปรับปรุง ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้✅✅✅

ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ที่มีใช้งานอยู่เช่นยี่ห้อ IBS , Power Link , ARC , HiQ , BCH,Best choice

iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

1.-IBS - รุ่น All in one

 • ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-T รุ่นหน้าจอ 7, 10 นิ้ว ปรับปรุงชุดแม่ข่าย เพิ่มชุดเครื่องส่งใหม่ ทั้งชุด

 • ชุดเครื่องรับ IBS-R เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

2.-IBS- แยกชุด

 • ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-CDC จอคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดเครื่องรับ IBS-R เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

3.- Power Link

 • ชุดเครื่องส่ง T-2000 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดเครื่องรับ R-1999 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดเครื่องรับ รุ่นเก่า เปลี่ยนบอร์ดภาครับใหม่ และ Update firmware

4.- ARC , HiQ

 • ชุดแม่ข่าย ARC Tx420 / HiQ Tx420 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

 • ชุดลูกข่าย ARC 420 เปลี่ยนอุปกรณ์ และ Update firmware

5.- ยี่ห้อ BCH ,Best choice ,iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

 • ชุดแม่ข่ายและเครื่องส่งต้อง ปรับปรุง ใหม่

 • ชุดเครื่องรับ ปรับปรุงบอร์ดภาครับ หรือใหม่ทั้งชุดทั้งนี้ต้องตรวจสภาพก่อน

6.- แนะนำให้เปลี่ยนสายอากาศภาคส่ง ใหม่ ส่วนภาครับให้พิจารณาจากสภาพจริง


หมายเหตุ; อุปกรณ์บางอย่างเช่น กล่องใส่ภาครับ ,ภาคจ่ายไฟ ,ลำโพง ,สายนำสัญญาณ , ไมโครโฟน ,เครื่องเล่น หากอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สามารถนำมาใช้งานได้

สนใจข้อมูล แนวทางการปรับปรุง และงบประมาณราคา โทร 0863175577 /0896080077

บริษัทฯ ยินดีเข้าไปสำรวจที่หน้างานและตรวจเช็คระบบเดิมพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายไอพี หรือข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบ สำรวจ ทำงบประมาณ ฟรี ทั่วประเทศ

ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ติดตั้ง ระบบเสียงไร้สาย

ซ่อมระบบเสียงตามสาย

ปรับปรุง ระบบเสียงไร้สาย

ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz เป็น 430.225MHzชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


รับออกแบบ ให้คำปรึกษา จำหน่าย พร้อมติดตั้ง ระบบกระจายเสียง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


ชุดลูกข่าย ชุดขยายสัญญาณ ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพีชุดแม่ข่าย ชุดเครื่องส่งและควบคุมสัญญาณระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบกระจายเสียงไร้สาย ซ่อมลำโพงตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบสาย ลำโพงตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องจ่ายไฟชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ชุดสายอากาศ สายนำสัญญาณ ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย ติดตั้งลำโพงตรวจเช็คซ่อมแซมระบบสายนำสัญญาณระบบเสียงตามสาย


ประกอบชุดลำโพงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


ติดตั้งลำโพงติดตั้งลำโพง


ติดตั้งลำโพง

ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ มุกดาหาร

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ตรัง พัทลุง ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สตูล พังงา ระนอง